Fellesskap

Tro er ikke bare teori, men en måte å leve på. På KRIK Bali ønsker vi ikke bare å gi deg kunnskap, men vi har lyst til at du skal få kjennskap til hvem Gud er, og hva han vil med ditt liv. Jesus kalte oss til å være disippler og leve som kristne hver dag, der vi er. Det er ikke alltid like lett. Derfor ønsker vi å gi deg verktøy og erfaringer som kan hjelpe deg på veien.

Kristent fellesskap er utrolig viktig, og noe av det aller beste med KRIK Bali. Vi bruker mye tid på å snakke om tro og liv, be og lovsynge sammen. Da blir man fort kjent! Det er fint å lære og bli utfordret på ting i forhold til tro, sammen med andre. Gud har ikke ment at vi skal være kristne alene! 

OUTREACH OG TJENESTE

En del av det å leve som disippel, er å følge Jesu eksempel med å tjene andre og bety en forskjell for de rundt oss. En dag i uka har vi satt av tid til nettopp dette. Da vil dere få muligheten til å bidra på enten et senter for barn og voksne som jobber på gata. Eller være med å ha en tjeneste i den internasjonale menigheten vi går i.

BaliLife foundation er en liten organisasjon med et stort hjerte. De gjør mye bra for de mest vanskeligstilte her på Bali. KRIK Bali er med å støtter dem med praktisk hjelp, samle inn penger, gi engelskundervisning til barn mm.

Hver søndag går vi i en menighet som heter Global Church. Det er fint å være en del av et internasjonalt kristent fellesskap, og merke at vi har noe viktig til felles på tross av språk og kultur. Her er vi også med å bidrar i vertskap tjenesten og på søndagsskolen.