BIBELUNDERVISNING

God bibelundervisning er en sentral del av KRIK Bali! Vi ønsker at man kan få bygge et solid trosfundament på hvem Gud sier han er, hvem han sier at vi er og hvem vi er i Jesus. I tillegg til å inspirere og utfordre til å leve et disippelliv. Et liv hvor Jesus har førsteplassen.

Vi har ca 14 timer ren undervisning i uka. Her på Bali er det varmt(!), og vi er mye i aktivitet. Så derfor har vi ikke så lange bolker med undervisning. I tillegg vil det være kveldssamlinger hvor vi har lovsang og en andakt, eller mulighet for å dele noe. Samt frivillige bibelstudier hvor vi går igjennom noen av bøkene i bibelen sammen. 

 

TEMAER:

  • Jeg i Kristus og Kristus i meg

  • Gudsbilde og identitet

  • Jesus, korset og oppstandelsen

  • I begynnelsen- ­Lange linjer i gamle testamentet

  • ­Lukas evangeliet

  • Utrustet og sendt